دوره های مدیریت در موبایل
شهریهمدرسثبت نام
دوره آموزشی مدیریت راهبردی کسب و کار4,500,000
مجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
دوره آموزشی مدیریت MBA3,000,000
مجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
دوره جامع مدیریت پروژه3000,000
مجموعه اساتید اعضای هیآت علمی دانشگاه تهران
دوره آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی300,000
استاد حمید جوادی نژاد
دوره آشنایی با الزامات قانون کار250,000
دکتر ابوالقاسم کرم بیگی
دوره آشنایی با قوانین مالیات های 300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
دوره آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و 300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
دوره مدیریت فرِآیندهای کسب و کار 300,000
دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره کاربردی TRIZو تکنیک های مهندسی 300,000
دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره طراحی آزمایشات DOE350,000
دکتر رضا غلام نیا
دوره ممیزی داخلی استاندارد ISO9001350,000
دکتر رضا غلام نیا
آشنایی با مدیریت قراردادهای EPC450,000
دکتر مجید پرچمی
دوره آشنایی با الزامات قانون کار250,000
دکتر ابوالقاسم کرم بیگی
آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم و معافیت های آن300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
آشنایی با مالیات بر ارزش افزوده و معافیت های آن300,000
دکتر علیرضا فلاح میرزایی
دوره آشنایی با مدیریت پروژه عملی در صنعت500,000
مهندس ابوذر فرخنده
مدیریت استراتژیک450,000
دکتر جواد فقیهی پور
مدیریت تحول در سازمان350,000
دکتر جواد فقیهی پور
مدیریت منابع انسانی: 320,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره آموزشی مسئولین دفاتر: 300,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره اصول و فنون مذاکره350,000
دکتر امیررضا طباطبایی
دوره تجزیه و تحلیل صورت های مالی 420,000
دکتر رضا تهرانی
دوره تکنیک های تصمیم گیری و حل مساله 350,000
دکتر منصور دهستانی منفرد
دوره جامع مهندسی کیفیت400,000 مهندس بهنام موسی پوربالغ
دوره حسابداری مدیریت350,000
دکتر رضا تهرانی
دوره تیم سازی و کارتیمی420,000 دکتر جواد فقیهی پور
دوره سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)350,000
مهندس ابوذر فرخنده
دوره سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)500,000دکتر رضا غلام نیا
دوره برنامه ریزی سازمانی450,000 دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت ارتباط با مشتری300,000
دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره مدیریت ادعا (Claim Management) 450,000
دکتر مجید پرچمی
دوره مدیریت بازاریابی450,000 دکتر امیررضا طباطبایی
دوره مدیریت بحران350,000
مهندس بهنام موسی پوربالغ
دوره مدیریت تعالی (EFQM) 500,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت دانش (KM) 350,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت ریسک بانرم افزار Oracle Primavera PertMaster450,000
مهندس خرادپور
دوره متره و برآورد و آشنایی با فهارس بها و نحوه تنظیم صورت وضعیت280,000
دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت فرِآیندهای کسب و کار (BPM)300,000 دکتر بهزاد حسین عباسی
دوره مدیریت هزینه بر اساس EVM Method350,000
مهندس خرادپور
دوره مدیریت فروش حرفه ای 450,000
دکتر مهرداد صحرایی
دوره کنترل مدارک و مستندات مهندسی پروژه ها (DCC) 300,000 مهندس ابوذر فرخنده
دوره کنترل پروژه با پریماورا (Primavera) 450,000
مهندس خرادپور
دوره کمربند سبز 6 سیگما300,000
مهندس بهنام موسی پوربالغ
طراحی طرح تجاری (Business Plan) 350,000
دکتر امیررضا طباطبایی
سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) 300,000
مهندس ابوذر فرخنده
مبانی شش سیگما و کلیات کمربند زرد شش سیگما300,000
مهندس بهنام موسی پوربالغ
مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) 300,000مهندس بهنام موسی پوربالغ
مدیریت ارتباط با مشتری با رویکردهای داده کاوی350,000 دکتر بهزاد حسین عباسی
مدیریت تبلیغات و برند سازی400,000 دکتر مهرداد صحرایی">
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK450,000 مهندس خرادپور
مقایسه سه استاندارد ISO10006:2003, ISO21500:2012, PMBOK2012 350,000 مهندس خرادپور
کارگاه آموزشی توسعه محیط خلاق و نوآور سازمانی350,000 دکتر جواد فقیهی پور
کارگاه تکنیک های تصمیم گیری و حل مسئله گروهی350,000دکتر جواد فقیهی پور
دوره مدیریت پروژه سازمانی (EPM) 300,000 مهندس خرادپور
آموزشی مدیریت هتلداری500,000 دکتر جواد فقیهی پور
برچسب ها
تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ