فرق DBA با دکترای مدیریت تا حدود زیادی مشخص است. DBA به معنای دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار است و در واقع دوره تکمیلی ام بی ای است.

تلفن مشاوره مشاوره رایگان
کلیک کنید تماس با ما در واتس اپ